Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Taksometri, taksometru pakalpojumi : Latvija

Taxi Rīga

Taxi Jūrmala

jurmalataxi.lv – Diennakts Taksometru Pakalpojumi Jūrmalā

Taxi Jūrmalā, Jūrmala TAXI, Taksometru pakalpojumi, Taksometru pakalpojumi Jūrmalā. Taxi Jūrmalā, Taksi Jūrmalā, taksometri Jūrmalā, Jūrmalas taxi, taksometrs Jūrmalā, taksometru pakalpojumi Jūrmalā, Taxi,
 Rīga
 +371 27252000

Uzticamākie taksometru pakalpojumu sniedzēji Rīgā

  • Taksometrs bērniem
  • Taksometrs cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
  • Taksometrs mājdzīvniekiem
  • Taksometra pakalpojumi ikvienam, kam nepieciešams nokļūt galamērķī laikā!

Taksometru Pakalpojumi Rīgā

24. stundu taksometru pakalpojumi, TAXI, taksometrs 00-24. Diennakts taksometrs Rīgā un ārpus Rīgas, uz Rīgas robežas. "Taxi" sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Mūsu šoferi ar prieku nogādās jūs līdz galamērķim! Ja nepieciešams izsaukt taksi uz noteiktu laiku - mēs palīdzēsim! Esam oficiāli TaxiCab partneri Latvijā un pārstāvam Taxi zvanot.

Такси В Риге

Круглосуточная таксомоторная служба, Такси, TAXI, такси 00-24 Круглосуточное такси в Риге и за ее пределами, границе Риги. Taxi предоставляет пассажирские транспортные услуги. Наши водители с радостью доставят вас к месту назначения! Если вам нужно вызвать такси на определенное время – мы вам поможем! Мы также являемся официальным партнером Taxi в Латвии и представляем вызов усулг Taxi по телефону

TAXI дополнительные услугиу вас есть возможность вызвать и договориться о такси на определенное время (заказав такси (таксомотор) заранее), узнать стоимость поездки.

Taxi in Riga

24-hour taxi service, Cab, TAXI, taxi cab 00-24 phone. 24-hour taxi in Riga and outside Riga, on the border of Riga. “Taxi” provides passenger transport services. Our drivers will gladly take you to your destination! If you need to call a taxi for a specific time – we will help you! We are also the official Taxi partners in Latvia and we represent Taxi by calling.

TAXI. additional services:You have the opportunity to call and arrange a taxi for a certain period of time (by ordering a taxi (taxi) in advance), find out the price of the trip.

UZTICAMI Taksometra pakalpojumi

UZTICAMS Taksometrs bērniem – bērnu auto sēdeklīši dažāda vecuma bērniem (taksometra pakalpojums jāpiesaka savlaicīgi). Iespēja norēķināties ar savu maksājuma karti par bērna braucienu attālināti un sekot brauciena maršrutam.

UZTICAMS Taksometrs viesiem – viesu sagaidīšana abos lidostas “Rīga” terminālos 24.stundas diennaktī.

UZTICAMS  Taksometrs cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – kvalificēts šoferis palīdzēs iekāpt un izkāpt no taksometra cilvēkiem ar invaliditāti un novietos invalīdu ratiņus bagāžas nodalījumā.

UZTICAMS Taksometrs cilvēkiem ratiņkrēslos – speciāli aprīkots taksometrs ar ratiņu rampu un pārvadāšanu, tos neizjaucot.

UZTICAMS Taksometrs bagāžai – liels bagāžas nodalījums, kurā varat ievietot gan bērnu ratiņus, gan saliekamu velosipēdu un citu vidēja izmēra bagāžu.

UZTICAMS Taksometrs steidzīgiem klientiem – tālrunis ziņošanai par taksometrā atstātajām mantām visu diennakti +371 8887

UZTICAMS Taksometrs aizņemtiem klientiem.

UZTICAMS Taksometrs dzīvniekiem – sīko dzīvnieku pārvadāšana(ievērojot nosacījums, ka suņus var pārvadāt pavadā ar uzliktu uzpurni un nodrošinot sēdekļa un salona tīrību.).

UZTICAMS Taksometrs nelabvēlīgiem laika apstākļiem – taksometri aprīkoti ar klimata kontroles iekārtām, bet nokrišņiem bagātās dienās šoferis ar lietussargu pavadīs Jūs līdz ieejai telpā.

UZTICAMS Taksometrs pasākumiem – apkalposim Jūsu pasākumu(konferences, sporta spēles, kāzas, festivālus un tml.),

UZTICAMS Taksometrs patstāvīgajiem klientiem un uzņēmumiem – noslēdzot sadarbības līgumu piedāvāsim Jums izdevīgas braucienu cenas.

UZTICAMS Taksometrs komunikācijai-Bezmaksas Wi-Fi internets taksometra salonā

RELIABLE Services

RELIABLE TAXI FOR CHILDREN – child car seats for children of different ages (service must be booked in advance). Possibility to pay with your payment card for the child’s trip remotely and follow the trip route.

TRUSTABLE TAXI for guests – meeting guests at both terminals of Riga Airport 24 hours a day.

RELIABLE TAXI for people with special needs – a qualified driver will help people with disabilities get on and off the taxi and will place a wheelchair in the luggage compartment.

RELIABLE TAXI people in wheelchairs – a specially equipped taxi with a trolley ramp and transport without dismantling them.

RELIABLE TAXI for luggage – a large luggage compartment, in which you can place both a pram and a folding bicycle and other medium-sized luggage.

RELIABLE TAXI for urgent customers – a phone for reporting the belongings left in the taxi around the clock +371 8887.

RELIABLE TAXI for busy customers.

RELIABLE TAXI for animals – transport for small animals (provided that the dogs can be transported on a leash with the muzzle on and that the seat and the cabin are kept clean.).

RELIABLE TAXI in adverse weather conditions – taxis are equipped with climate control equipment, but on rainy days a driver with an umbrella will accompany you to the entrance to the room.

RELIABLE TAXI events – we will serve your event (conferences, sports games, weddings, festivals, etc.),

RELIABLE TAXI for regular customers and companies – by concluding a cooperation agreement, we will offer you favorable travel prices.

RELIABLE TAXI communication-Free Wi-Fi in the taxi.

НАДЕЖНЫЕ УСЛУГИ

НАДЕЖНО ТАКСИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – детские автокресла для детей разного возраста (услугу необходимо заказывать заранее). Возможность оплатить своей платежной картой поездку ребенка дистанционно и проследить маршрут поездки.

НАДЕЖНОСТЬ ТАКСИ для гостей – встреча гостей в обоих терминалах аэропорта «Рига» 24 часа в сутки.

НАДЕЖНЫЙ ТАКСИ для людей с особыми потребностями – квалифицированный водитель поможет людям с ограниченными возможностями войти и выйти из такси и поместит инвалидную коляску в багажное отделение.

НАДЕЖНЫЕ ТАКСИ люди в инвалидных колясках – специально оборудованное такси с троллейбусной рампой и транспорт без их разборки.

НАДЕЖНЫЙ ТАКСИ для багажа – большое багажное отделение, в котором можно разместить и детскую коляску, и складной велосипед, и другой багаж среднего размера.

НАДЕЖНЫЙ ТАКСИ для срочных клиентов – телефон для сообщения о вещах оставленных в такси круглосуточно +371 8887.

НАДЕЖНЫЙ ТАКСИ для занятых клиентов.

НАДЕЖНЫЙ ТАКСИ для животных – перевозка мелких животных (при условии, что собак можно перевозить на поводке в наморднике и содержать в чистоте сиденье и кабину.).

НАДЕЖНО ТАКСИ в неблагоприятных погодных условиях – такси оснащены климат-контролем, а в дождливые дни водитель с зонтом будет сопровождать вас до входа в номер.

НАДЕЖНЫЕ ТАКСИ мероприятия – обслужим ваше мероприятие (конференции, спортивные игры, свадьбы, фестивали и т.д.),

НАДЕЖНО ТАКСИ для постоянных клиентов и компаний – заключив договор о сотрудничестве, мы предложим Вам выгодные цены на поездки.

НАДЕЖНАЯ ТАКСИ связь-Бесплатный Wi-Fi интернет в салоне такси.

Izsaukt taksometru ir pavisam vienkārši! Ieskaties uzņēmumu sarakstā, kas sniedz taksometru pakalpojumus, un izvēlies sev izdevīgāko – pieejami ir:
• taksometrs ar bērnu sēdeklīti; • transfērs uz lidostu; • taksometra apmaksa ar karti; • dažādas cenas un tarifi – gan attāluma tarifs, gan fiksēti tarifi; • pakalpojums iereibušiem šoferīšiem – taksometrs ar diviem šoferiem, kas nogādās Jūs un Jūsu auto mājās pēc ballītes.

Ziņas

Latvijā ienāk jauna taksometru pakalpojumu mobilā lietotne “Forus Taxi”

Autotransporta direkcija (ATD) ir reģistrējusi jaunu mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju darbībai Latvijā – “Taxigo Tallinn”, kas taksometra vai pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili izsaukšanai piedāvās mobilo lietotni “Forus Taxi”, informēja ATD pārstāvji.

“Taxigo Tallinn” reģistrācija veikta ar nosacījumu, ka uzņēmums pirms pakalpojumu sniegšanas sākšanas apliecina, ka datu nodošana Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiek nodrošināta tiešsaistē uzreiz pēc brauciena. Pakalpojumu sniedzējs Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē ir reģistrēts 2022.gada 27.jūlijā.

“Forus Taxi” lietotne jau ir pieejama Igaunijā un Lietuvā, un tagad pasažieriem to būs iespēja izmantot arī Latvijā taksometra vai pasažieru komercpārvadājuma ar vieglo automobili izsaukšanai, atzīmē ATD pārstāvji.

Tāpat ATD pārstāvji norāda, ka jauna pakalpojumu sniedzēja ienākšana palielinās izvēles iespējas pasažieriem izsaukt taksometru, kā arī pārvadātājiem izvēlēties to partneri, kas nodrošina izdevīgākus nosacījumus.

“Forus” pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka “Forus” mērķis ir piedāvāt klientiem dažādus pakalpojumus – ne tikai transporta, bet arī kurjera pakalpojumus, ēdiena un pārtikas piegādes.

“Forus” dibinātājs un īpašnieks Urmass Sērumā min, ka braucienu platforma pirms trim mēnešiem tika ieviesta Igaunijā, bet pirms divām nedēļām – Lietuvā.

Uzņēmumā plānots ieviest programmu “US Token”, kas ļaus visiem platformas lietotājiem – transporta vadītājiem, klientiem un citiem iesaistītajiem – kļūt par uzņēmuma līdzīpašniekiem, izmantojot “Forus” pakalpojumus, informē kompānijas pārstāvji, norādot, ka “Forus” klienti, vadītāji un citi darbinieki braucieniem varēs iegūt tokenus, kurus pēc pieciem gadiem varēs apmainīt pret uzņēmuma akcijām.

Sērumā skaidro, ka šobrīd plānots, ka kopējais turpmāk izplatīto 30 miljonu tokenu skaits segs 3% no uzņēmuma apgrozījuma.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.

AVOTS:https://www.tvnet.lv/7572524/latvija-ienak-jauna-taksometru-pakalpojumu-mobila-lietotne-forus-taxi

Jaunā sodīšana praksē sāksies pie +4 km/h

Satiksmes ministrijas iecere samazināt vidējo ātrumu uz ielām un ceļiem ir maldinoši atspoguļota – patiesībā sodu plānots palielināt nevis ātruma pārkāpumam par 10 kilometriem stundā, bet gan zemākam ātrumam. Teorijā jau no +1 kilometra stundā, bet praksē – tehnoloģiju veiktspējas ierobežojumu dēļ no +4 kilometriem stundā.

Pašlaik uz Latvijas ceļiem un ielās pastāv nerakstīta vienošanās starp autovadītājiem, policiju un arī ātruma radaru uzturētājiem, ka jebkuram ātruma ierobežojumam gluži legāli tiek pieskaitīti 10 kilometri stundā. Pa pilsētu drīkst braukt ar 60 km/h, ārpus pilsētas, ja zīme vēsta 90, tad ar 100 km/h. Uz Jūrmalas šosejas var ieskrieties līdz 120 kilometriem. Un neviens par šādu pārkāpumu netiek sodīts pat ar vismaigāko Ceļu satiksmes likumā noteikto sodu, kas ir brīdinājums. Iespējams, ka šī +10 kilometru tradīcija ir mantojums no padomju laikiem, kad pilsētās drīkstēja braukt ar 60 kilometriem. Zīmes tika uzliktas citas, bet reālais ātrums ielās nesamazinājās un vidēji palicis tas pats vai pat vēl augstāks. Papildus šai +10 kilometru tolerancei eksistē vēl cita – augstāka tolerance īpaši zinošiem autovadītājiem. Automašīnu spidometra rādījums ir par trim kilometriem zemāks nekā reālais ātrums. Ja uzliktas jaunas riepas, klāt nāk vēl kāds kilometrs. Tas nozīmē, ka arī par 13 km/h pārsniegumu autovadītāji sodīti netiek. Nu varbūt pabrīdināti.

Kāpēc jāizlīdzina plūsma

Šobrīd uz Latvijas ceļiem pastāv četras ātruma grupas – daļa autovadītāju brauc ar atļauto – zīmē rakstīto ātrumu, daļa pieliek 10 kilometrus, daļa 14 kilometrus, un tad vēl ir autovadītāji, kuri pārsniedz atļauto ātrumu vēl vairāk, jo naudassodu uztver kā maksu par pakalpojumu. Šie atšķirīgie ātrumi veido nevienmērīgu satiksmes plūsmu, nepārtraukti tiek veiktas apdzīšanas, izraisītas bīstamas situācijas, un gala rezultātā Latvija ir valsts ar satiksmē īpaši augstu bojā gājušo skaitu. Šogad līdz 23. jūlijam satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši jau 63 cilvēki, un tas nozīmē, ka šogad pilnīgi noteikti netiks sasniegts Ceļu satiksmes drošības plānā 2021.-2027. gadam ierakstītais mērķis 2022. gadam – nepārsniegt 65 bojā gājušos uz miljonu iedzīvotāju. Rēķinot pēdējo 12 mēnešu statistiku, tie jau ir 77 bojā gājušie uz miljonu iedzīvotāju, kamēr ES vidējais līmenis pērn bija 44. Jautājums tikai – vai naudassods par ātruma pārsniegšanu teorijā jau no viena kilometra stundā, bet praksē no četriem kilometriem stundā būs efektīvs līdzeklis cilvēku dzīvību glābšanai.

Kā izglābt cilvēkus

CSDD valdes loceklis Aivars Aksenoks “Neatkarīgajai” skaidro, ka citi risinājumi pašlaik vienkārši nav pieejami. Visvairāk satiksmes drošību paaugstinātu pretējā virziena plūsmu nodalīšana. Pa divām joslām katrā virzienā un sēta pa vidu. Taču tam vajag daudz naudas. Naudas nav, un, pat ja būtu – būvniecība aizņem ilgu laiku. Tātad pārskatāmā termiņā nederīgs risinājums. Otrs Ceļu satiksmes drošības padomē apspriestais risinājums ir policistu skaita palielināšana. Par to īpaši iestājas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Par ātrumpārkāpumiem var piespriest kaut vai nāvessodu, bet, ja pārkāpumi netiks kontrolēti, tāpat visi turpinās pārkāpt. Un šobrīd policisti uz ceļiem ir sastopami arvien retāk. Valsts policijā valda akūts darbinieku trūkums – 40% iztrūkums štatu sarakstos, un nav nekādu pazīmju, ka tas varētu mazināties. Tātad arī neīstenojams risinājums. Attiecīgi atliek trešais variants, lai vismaz kaut ko darītu satiksmes plūsmas mierināšanai un ātrumu atšķirības vienādošanai – būtiska ātrumpārkāpumu tolerances līmeņa samazināšana.

Ātrums sadursmē ar rupekli

Ekrānšāviņš

Ieceres praktiskais mērķis ir piespiest autovadītāju vairumu samazināt pārsniegto ātrumu no +10 kilometriem stundā uz + 4 kilometriem. Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns piekrīt, ka rupekļi gan jau tāpat nēsāsies pa ceļiem ar 130 kilometriem stundā, taču sadursmē ar viņiem sekas būs mazākas, ja otra mašīna būs braukusi nevis ar 105, bet 90 kilometriem. Un, kas attiecas uz trūkstošajiem policistiem, tad viņiem talkā dosies tehniskās ierīces. Vidējā ātruma mērītāji tiks uzstādīti 16 dažāda garuma posmos – 5, 10, 20 kilometru garos, un tur gan vairs nekāda tolerance teorētiskās kļūdas ietvaros netiks piemērota. Tikos iebrauci – tikos izbrauci. Ja par ātru, maksā sodu. Tam vajadzētu ātri vien pieradināt publiku pie lēnākas braukšanas.

Pa taisno uz Saeimu

Ātruma revolūcijas laika grafiks šobrīd izskatās šāds: vidējā laika mērītājus iecerēts uzstādīt līdz nākamā gada martam. Pirmie parādīsies šogad novembrī. Savukārt grozījumi Ceļu satiksmes likumā, iespējams, tiks veikti jau agrāk. Optimistiska scenārija gadījumā jau līdz septembrim, oktobrim, jo Satiksmes ministrija ar iecerētajiem jaunievedumiem dosies pa taisno uz Saeimu, iztiekot bez to iztirzāšanas Ministru kabinetā. Grūti gan pateikt, kādu iespaidu uz ieceres virzību atstās vēlēšanu tuvums. No vienas puses – iecere daļas autobraucēju vidū nebūs populāra, no otras puses – 15 bojā gājušie īsi pirms Jāņiem ir visai nopietns signāls. Kaut kas ir jādara nekavējoties. Cerams, satiksmes mierināšana līdzēs, jo saskaņā ar teorētiskiem aprēķiniem vidējā ātruma samazinājums par pieciem kilometriem stundā bojāgājušo skaitu var samazināt par 30%. Bet, kamēr vidējais ātrums uz Latvijas ceļiem tiek pārsniegts vismaz par 10 kilometriem stundā, policija vismaz minimālo sodu pārkāpējiem varētu biežāk piemērot – brīdinājumu.

CEĻU SATIKSMES LIKUMS

55. pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

(1) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro brīdinājumu transportlīdzekļa vadītājam.

(3) Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četru naudas soda vienību* apmērā.

(6) Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 533. ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešpadsmit naudas soda vienību apmērā.

* 1 naudas soda vienība ir 5 EUR

AVOTS: https://neatkariga.nra.lv/izpete/387386-jauna-sodisana-prakse-saksies-pie-4-kmh

Ar ko atšķiras balto un dzelteno numurzīmju taksometri?

Šobrīd Latvijā ir pieejami divu veidu pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, – taksometri un tā sauktie “baltie numuri”. Autotransporta direkcija norāda: lai arī pasažieris saņem šķietami vienādu pakalpojumu – braucienu līdz izvēlētajam galamērķim –, atšķiras veids, kā pakalpojumu pieteikt un apmaksāt. Tāpat atšķiras arī institūcijas, kas izsniedz dokumentus, lai komersants varētu nodrošināt šo pakalpojumu. Vienlaikus Taksometru vadītāju reģistrā jābūt reģistrētiem pilnīgi visiem automobiļu vadītājiem, kuri veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili.

Grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas skar pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili, stājās spēkā 2019. gada 12. jūlijā. Izmaiņas likumā paaugstina arī prasības tarifu informācijas regulējumā un nosaka pārvadātāja un autovadītāja pienākumus, kā arī atbildību. Plašāku informāciju par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili var meklēt LV portāla publikācijā “Izmaiņas Autopārvadājumu likumā – arī pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”.

Izsaukšana un norēķini

Taksometra pakalpojumus pasažieris var pieteikt:

  • telefoniski, zvanot pa izvēlētā pakalpojuma sniedzēja norādīto tālruņa numuru;
  • caur aplikāciju/tīmekļvietni;
  • nolīgstot taksometru uz ielas.

Norēķināties par braucienu ar taksometru var skaidrā vai bezskaidrā naudā. Autotransporta direkcija (AD) vērš uzmanību, ka apmaksa jāveic pēc brauciena, pamatojoties uz taksometra skaitītāja rādījumu. Savukārt pēc apmaksas veikšanas pasažierim jāsaņem čeks. Papildus AD norāda, ka taksometriem ir tiesības braukt pa sabiedriskā transporta joslu, kas ir priekšrocība sastrēgumu laikā. Savukārt tā saukto “balto numuru” pakalpojuma sniedzējus, piemēram, “Bolt” vai “Yandex”, var nolīgt tikai ar aplikācijas/tīmekļvietnes starpniecību. Turklāt arī norēķināties par braucienu var tikai caur konkrēto aplikāciju/tīmekļvietni. “Nodrošinot šādu komercpārvadājumu, automobilim nav jābūt aprīkotam ar taksometra skaitītāju,” skaidro AD.

Taksometru atpazīšanas zīmes un numurzīmes

Taksometru var atpazīt pēc numurzīmes, kas

  • sākas ar TQ vai TX (arī EX, ja tas ir elektriskais automobilis);
  • ir dzeltenā krāsā.

Tāpat AD norāda, ka uz automobiļa jābūt taksometra pazīšanas zīmei un gaismas kontrolsignālam salonā aiz priekšējā stikla. Savukārt komersantam, kura pakalpojumu var pieteikt tikai caur aplikāciju/tīmekļvietni, uz automobiļa priekšējām pasažieru durvīm jābūt informācijai par pārvadātāju un attiecīgās tīmekļvietnes/mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju. “Ja komersants piedāvā savus pakalpojumus gan ar “Yandex”, gan ar “Bolt” starpniecību, uz automašīnas durvīm jābūt norādēm par abām aplikācijām,” kā piemēru min AD. Tāpat AD norāda, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem automobiļa numurzīme ir baltā krāsā.

Autovadītājiem jābūt reģistrētiem

Visiem automobiļu vadītājiem, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili, jābūt reģistrētiem AD uzturētajā Taksometru vadītāju reģistrā. “Par to, ka šoferis ir reģistrējies, liecina izsniegtā reģistrācijas apliecība, kurai brauciena laikā jāatrodas automobilī uz priekšējā paneļa,” skaidro AD.

Licence un licences kartītes

Papildus, lai komersants varētu piedāvāt pasažieriem taksometru pakalpojumus, viņam jāsaņem licence un licences kartīte par katru automobili, ar kuru tiek nodrošināts pakalpojums. Šos dokumentus izsniedz deviņas republikas nozīmes pilsētas un pieci plānošanas reģioni. Piemēram, ja komersants vēlas sniegt taksometra pakalpojumus tikai Rīgas teritorijā, viņam licenci un licences kartīti izsniegs Rīgas pilsētas dome, skaidro AD. Turpinot AD norāda – ja pārvadājumus paredzēts veikt visā Rīgas reģionā, jāsaņem arī Rīgas plānošanas reģiona izsniegtā licence un licences kartīte. Komersantiem, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar automobili, kam ir “baltais numurs”, licenci un licences kartīti izsniedz AD. Tā ir derīga pārvadājumiem visā Latvijas teritorijā.

AVOTS: https://lvportals.lv/skaidrojumi/308934-ar-ko-atskiras-balto-un-dzelteno-numurzimju-taksometri-2019

TAKSOMETRS JĀGAIDA STUNDU, BET JĀMAKSĀ KRIETNI VAIRĀK!

Jau kopš vasaras Rīgas ielās aizvien mazāk un mazāk redzami taksometri. Ja izdodas to „sasaukt”, tad par braucienu jāmaksā teju uz pusi vairāk nekā pirms gada, bet uz to bieži vien jāgaida stunda un pat vairāk iepriekšējo desmit minūšu vietā. Ir pat gadījumi, kad taksi tā arī neizdodas sagaidīt. Skaidrojam, kur tad palikuši takši?

Kopš vasaras valsts struktūras izvērsušas īstu kariņu pret taksistiem, kā rezultātā simtiem šoferu atteikušies no šī rūpala. Taisnības labad gan jāsaka, ka šis „kariņš” nav bez sava iemesla. Līdz šim daudzi taksisti pamanījušies nemaksāt nodokļus, nepārvalda valsts valodu un ir citas apgrēcības. Savu artavu arī ienesusi pandēmija, kuras laikā daudzi takšu vadītāji pārkvalificējušies un nu dienišķo maizi pelna savādākā veidā.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

 

Pasažieri lamājas un ceļ traci?

Ja vienlaicīgi taksistiem „uzbrūk” gan Valsts ieņēmumu dienests un Valsts valodas centrs, gan Autotransporta direkcija un Rīgas dome, gan ļaunais kovids un „piekasīgie” pasažieri, tad loģiski daudzi taksisti šo spiedienu neiztur un vairs nevēlas pārvadāt pasažierus. Savukārt tie, kuri pārvarējuši visas grūtības, nu var pacelt cenas. Un tas attiecas gan uz „Bolt”, gan uz „tradicionālajiem” takšiem. Lūk, tikai dažas taksometru pasažieru sūdzības, kuras izskanējušas pēdējās dienās:

* „Vakar man vajadzēja taksi. Gaidīju uz ielas taksi stundu, bet nekas pat netika meklēts. Divreiz zvanīju operatorei ar lūgumu atrast mašīnu, jo ārā bija auksts un lija lietus. Vispirms tika atsūtīta automātiskā čatrobota atbilde krieviski un muldēja, ka jāgaida vēl un vēl 15 minūtes. Neciešami!”

* „Gandrīz divas stundas bija jāgaida, lai atbrauktu taksis, kas mani aizvestu no Juglas papīrfabrikas līdz Juglai. Ļoti liela vilšanās vairāku gadu garumā!”

* „Vienkārši nav, ko teikt! Ja tā būtu pirmā reize, neko jau neteiktu. Izsaucu taksi 16:25, lai ar bērnu aizbrauktu uz slimnīcu. Gaidu mašīnu. 17:00 zvana un saka – diemžēl jums vēl nav atrasta mašīna. Paiet vēl laiks. 17:30 tas pats! Pati zvanu un prasu: „Kad būs?” Saprotu, ka mašīnas nebūs… Maijā bija tieši tas pats – taksi nesagaidīju”.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

Nodokļu iekasētāji „tiranizē” taksistus

Ir grūtības ne tikai sasaukt taksi, bet pēdējos pāris mēnešos apmēram uz pusi pieaugusi arī braukšanas maksa. Un tas saistīts ar to, ka nu Valsts ieņēmumu dienests (VID) taksistus piespiež no pelēkās zonas pāriet baltajā zonā.

Ja pirms dažiem gadiem tika lēsts, ka ap 80% taksistu strādā pelēkajā zonā, tad tagad tas vairs pārsvarā gadījumā nebūs iespējams. VID šogad par savu „uzbrukumu” mērķi pasludinājis taksometrus un kopš 1. jūlija pieprasa taksistam par katru braucienu uzreiz pēc tā pabeigšanas tiešsaistē no kases aparāta/skaitītāja VIDam nosūtīt datus par veikto braucienu un iekasēto maksu. Tādējādi VID uzreiz var redzēt par kādām summām veikti braucieni, un cik no tā jāiekasē nodokļos.

VID lēš, ka, manipulējot ar datiem, taksisti pērn nodokļos neesot samaksājuši ap septiņiem miljoniem eiro. Šaubas par takšu firmu iesniegtajiem datiem izraisīja fakts, ka pēc tiem izrietēja, ka vidējā taksistu alga bijusi 261 eiro mēnesī, kas ir grūti saprotams.

Visa tā rezultātā nodokļu iekasētāji nu izdomājuši mehānismu, kā taksistus piespiest godīgi atskaitīties par iekasēto naudu, izmantojot īpaši viedus kases aparātus/skaitītājus. Protams, ka daudzi taksisti ar šo nebija mierā un pametuši agrāk tik ienesīgo rūpalu.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

 

Pieprasa latviešu valodu

Vienlaikus ar šīm „neērtībām” taksistiem uzglūnējis arī Valsts valodas centrs, kurš šogad visiem taksistiem pieprasa klātienē kārtot valsts valodas eksāmenu (tiesa gan, ne tai augstākajā, bet gan B1 līmenī). Nu vairs strādāt par taksistu nevar ar viltotām un aplinkus ceļā iegūtām apliecībām par valsts valodas zināšanām.

Prasības pēc latviešu valodas zināšanām esot pat tik striktas, ka šāds eksāmens jākārto arī šoferīšiem, kuri absolvējuši latviešu skolas. Līdz ar to pie taksometra stūres vairs nevar redzēt ne indieti, ne uzbeku, kā tas vēl bija pavisam nesen. Kaut gan valodas prasības taksistu rindas nav sevišķi papluinījušas – mēnesī valodas nezināšanas dēļ tiek atteikts izsniegt vien ap desmit taksistu apliecības. „Takšu nodokļu reformas” dēļ darbu atstājuši ievērojami vairāk taksistu – vairāki simtu.

Eļļu ugunī pielējis arī Autotransporta direkcijas pirms trim mēnešiem izplatītais paziņojums: „Autotransporta direkcija sadarbībā ar Rīgas domes Kontroles dienestu aicina iedzīvotājus turpināt būt aktīviem, informējot par fiksētiem pārkāpumiem pasažieru pārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili, kas izsaukti, izmantojot mobilo lietotni, jomā. Informāciju iedzīvotāji var sūtīt Autotransporta direkcijai, kas to novirzīs atbildīgajai institūcijai izskatīšanai.

Lai atbildīgā institūcija – Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības kontroles dienests vai Valsts valodas centrs – varētu vērsties pie pārvadātāja un/vai automobiļa vadītāja. Autotransporta direkcija ir sagatavojusi vadlīnijas tam, kāda informācija pasažierim ir jāiesniedz”.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

Kovida pandēmijas upuri

Pērn, iesākoties Covid-19 pandēmijai, daudzi taksisti bija spiesti pārkvalificēties, jo vienkārši vairs nebija pasažieru: tūristu plūsma apsīka, bet vietējie nekur nebrauca – sēdēja mājās. 2020. gadā taksometru apgrozījums kritās pat par 70%. Šī gada vidū situācija sāka uzlaboties, bet taksisti nu padarīti par „peramajiem puikām” un daudzi par tādiem nevēlas būt. Taisnības labad gan jāsaka, ka ne vienmēr taksisti ir bez grēka.

Daudzi šādu „mobingu” nav spējuši izturēt un vairs pie taksometru stūres nesēžas. Vairāki simti taksistu pēdējā gada laika pārkvalificējušies, pārsvarā pārejot strādāt būvniecības nozarē vai kļūstot par ēdienu un citu preču izvadātājiem.

Autotransporta direkcijas uzturētais Taksometru vadītāju reģistrs liecina, ka pašreiz ir aptuveni vismaz par tūkstoti mazāk taksometru vadītāju nekā pirms gada. Šobrīd visā valstī ir ap 6000 reģistrētu taksometru vadītāju. Bet tas it nebūt nenozīmē, ka viņi visi arī ir „uz līnijas” – viņi tikai var strādāt par takšu šoferiem, bet to, kad un vai vispār strādāt, taču izlemj katrs pats.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

Šogad jau “pazuduši” 1650 taksisti

Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone Jauns.lv pastāstīja:

“Taksometru pārvadājumus licencē plānošanas reģioni un valstspilsētas. Tas nozīmē, ka valstspilsēta/plānošanas reģions izsniedz licenci pārvadātājam un licences kartīti uz katru automobili, ar ko tiek nodrošināti pakalpojumi, un taksometru uzņēmumi var veikt pasažieru pārvadājumus tikai konkrētajā administratīvajā teritorijā, kurā saņēmuši licenci. Savukārt Autotransporta direkcija licencē pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, kuru var izsaukt un apmaksāt, izmantojot mobilo lietotni. Latvijā šāda veida pakalpojumus šobrīd nodrošina divi uzņēmumi – “Bolt” un “Yandex”. Licences un licences kartītes, ko izsniedz direkcija, derīgas pārvadājumiem visā Latvijā. 

Taksometru vadītāju reģistrā tiek reģistrēti gan taksometru vadītāji, gan tie autovadītāji, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili (piemēram, izmantojot mobilo lietotni). Taksometru vadītāju reģistrā autovadītāji netiek iedalīti pēc reģiona, jo, reģistrējoties šai reģistrā, pakalpojumus var sniegt jebkurā vietā Latvijā.  

Pēdējo mēnešu laikā Autotransporta direkcija saņēmusi četras sūdzības par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, tai skaitā taksometru. Tēmas, par kurām pasažieri sūdzējušies: transportlīdzekļa vadītājs atteicās uzņemt automobilī personu ratiņkrēslā; pakalpojumu nodrošināja taksometra vadītājs, kurš nebija reģistrējies Taksometru vadītāju reģistrā; pakalpojumu nodrošināja automobiļa vadītājs, kurš Taksometru vadītāju reģistrā reģistrējies ar viltotu autovadītāja apliecību; automobiļa vadītājs nezināja valsts valodu. 

Ņemot vērā, ka pārvadātāji taksometru tarifus reģistrē Rīgas domes Satiksmes departamentā un katrs pārvadātājs ir tiesīgs noteikt pakalpojumu cenu, Autotransporta direkcijas rīcībā nav datu par braukšanas maksas pieauguma apmēru taksometros. Turklāt tarifi var būs mainīgi, un arī Rīgas domes Satiksmes departaments, visticamāk, nevarēs sniegt informāciju par to, kuru tarifu pārvadātājs izmanto.

Taksometru tarifu palielinājuma viens no galvenajiem iemesliem ir saistāms ar to, ka no 1. jūlija taksometru vadītājiem un mobilajām lietotnēm dati par katru braucienu uzreiz pēc tā pabeigšanas ir tiešsaistē jāsūta Valsts ieņēmumu dienestam. Tādējādi VID saņem informāciju par veiktajiem braucieniem un var pārbaudīt, vai abas puses tos visus ir deklarējušas, kāda bijusi katra brauciena maksa, vai nodokļi tiek maksāti atbilstoši reālajam apgrozījumam un tamlīdzīgi. Ja VID konstatēs, ka mobilo lietotņu iesniegtie dati nesakrīt ar taksometru skaitītāja datiem, pārvadātājs riskē ne tikai saņemt soda naudu, bet tam var tikt apturēta saimnieciskā darbība un anulēta licence. Līdz ar šīm izmaiņām pārvadātāji ir nonākuši caurredzamā sistēmā, kurā ir mazākas iespējas nelikumīgi optimizēt izmaksas uz nesamaksāto nodokļu rēķina”.

Kā liecina Taksometru vadītāju reģistrs, tad šī gada pirmajos astoņos mēnešos taksistu skaits sarucis par 1650. Lūk, reģistrēto taksistu skaits pa šī gada mēnešiem:

Janvāris – 7965
Februāris – 7974
Marts – 8003
Aprīlis – 8058
Maijs – 7763
Jūnijs – 6682
Jūlijs – 6408
Augusts – 6335
Septembris – 6315.

Avots: https://jauns.lv/raksts/zinas/461031-taksometrs-jagaida-stundu-bet-jamaksa-krietni-vairak-skaidrojam-kapec-no-rigas-ielam-pazudusi-taksi

Pakalpojuma sniegšanas vieta

RīgaRīga

 

DaugavpilsDaugavpils

 

LiepājaLiepāja

 

JelgavaJelgava

 

JūrmalaJūrmala

 

VentspilsVentspils

 

RēzekneRēzekne

 

ValmieraValmiera

 

JēkabpilsJēkabpils

 

CēsisCēsis

 

SiguldaSigulda

 

KuldīgaKuldīga

 

AinažiAinaži

 

AizkraukleAizkraukle

 

AizputeAizpute

 

AknīsteAknīste

 

AlojaAloja

 

AlūksneAlūksne

 

BalviBalvi

 

BaldoneBaldone

 

BaložiBaloži

 

BauskaBauska

 

BrocēniBrocēni

 

CesvaineCesvaine

 

DagdaDagda

 

DobeleDobele

 

DurbeDurbe

 

GrobiņaGrobiņa

 

GulbeneGulbene

 

IkšķileIkšķile

 

IlūksteIlūkste

 

JaunjelgavaJaunjelgava

 

KandavaKandava

 

KārsavaKrāslava

 

ĶegumsĶegums

 

KrāslavaKrāslava

 

LielvārdeLielvārde

 

LīgatneLīgatne

 

LimbažiLimbaži

 

LīvāniLīvāni

 

LubānaLubāna

 

LudzaLudza

 

MadonaMadona

 

MazsalacaMazsalaca

 

OgreOgre

 

OlaineOlaine

 

PāvilostaPāvilosta

 

PiltenePiltene

 

PļaviņasPļaviņas

 

PreiļiPreiļi

 

PriekulePriekule

 

RūjienaRūjiena

 

RojaRoja

 

SabileSabile

 

SalacgrīvaSalacgrīva

 

SalaspilsSalaspils

 

SaldusSaldus

 

SaulkrastiSaulkrasti

 

SedaSeda

 

SkrundaSkrunda

 

SmilteneSmiltene

 

StaiceleStaicele

 

StendeStende

 

StrenčiStrenči

 

SubateSubate

 

TalsiTalsi

 

TukumsTukums

 

ValdemārpilsValdemārpils

 

ValkaValka

 

VangažiVangaži

 

VarakļāniVarakļāni

 

ViesīteViesīte

 

ViļakaViļaka

 

ViļāniViļāni

 
ZilupeZilupe

Aizkraukle, Aizpute, Aknīste, Aloja, Alūksne, Ape, Auce, Balvi, Bauska, Cesvaine, Cēsis, Dagda, Daugavpils, Dobele, Durbe, Grobiņa, Ilūkste, Jaunjelgava, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kandava, Koknese, Krāslava, Kuldīga, Kārsava, Liepāja, Limbaži, Lubāna, Ludza, Līgatne, Madona, Mazsalaca, Olaine, Piltene, Preiļi, Priekule, Pāvilosta, Rēzekne, Rīga, Rūjiena, Sabile, Salacgrīva, Saldus, Sigulda, Skrunda, Smiltene, Staicele, Stende, Subate, Tukums, Valdemārpils, Valga, Valga un apkārtne, Valgas rajons, Valka, Valmiera, Ventspils, Viesīte, Viļaka, Zilupe

Aizkraukle, Aizpute, Aknīste, Aloja, Alūksne, Ape, Aplokciems, Asari, Asari, Valteri, Atgāzene, Šosciems, Auce, Balasta dambis, Balvi, Basteja pasāža, Vecrīga, Bauska, Beberbeķi, Berģi, Berģuciems, Juglas parks, Bišumuiža, Katlakalns, Bolderāja, Brasa, Brekši, Bukulti, Bulduri, Centrs, Centrs, Centrs, Centrs, Cesvaine, Cēsis, Dagda, Daugavgrīva, Daugavpils, Dobele, Dreiliņi, Dubulti, Durbe, Dzintari, Dzirciems, Dārzciems, Dārziņi, Garkalnes Amatnieki Baltezers Berģi Bukulti Garkalne Garkalnes Langstiņi Makstenieki Priedkalne Priežlejas Ropažu Skuķīši Sunīši Suži Upesciems, Grobiņa, Grīziņkalns, Grīziņkalns, Ikšķile, Ilūkste, Imanta, Iļguciems, Dzirciems, Iļģuciems, Jaunciems, Jaundubulti, Jaunjelgava, Jaunmīlgrāvis, Jaunķemeri, Jelgava, Jugla, Juglas centrs, Jugla, Juglas papīrfabrikas ciemats, Jēkabpils, Jūrmala, Kandava, Kauguri, Kleisti, Klīversala, Klīversala, Koknese, Krasta masīvs, Krastaciems, Krāslava, Krēmeri, Kuldīga, Kundziņsala, Kārsava, Lejas podrags, Lielupe, Lielvārde, Liepāja, Limbaži, Lubāna, Lucavsala, Ludza, Lāčupe, Imanta, Līgatne, Madona, Majori, Makšķernieku ciemats, Mangaļsala, Maskavas forštate, Mazsalaca, Melluži, Mežaparks, Mežciems, Minska, Purvciems, Mūkupurvs, Mūkusala, Nordeķi, Olaine, Ozolciems, Petriņciems, Bieriņi, Ozolnieki, Papīrfabrikas ciemats, Piltene, Pleskodāle, Preiļi, Priedaine, Priekule, Pumpuri, Purvciems, Pārdaugava, Pāvilosta, Pētersala, Andrejsala, Pļavnieki, Ropažu Augšciems Bajāri Bajārkrogs Gaidas Jaunbagumi Kangari Kākciems Lielkangari Mucenieki Nāgelmuiža Podkājas Ropaži Ropažu Rotkaļi Silakrogs Tumšupe Ūlupji Vāverkrogs “Villasmuiža” Villasmuiža Zaķumuiža, Rēzekne, Rīga, Rīnūži, Rītabuļļi, Rūjiena, Sabile, Salacgrīva, Salaspils Acone Bajāri Jaunsaurieši Ķeizarsils Mežezeri Pikalne Piķurgas Rūķi Salaspils Saulkalne Silabrieži Tēraudi Tilderi, Saldus, Sarkandaugava, Seda, Sigulda, Skrunda, Sloka, Smiltene, Staicele, Stende, Subate, Talsi, Teika, Torņakalns, Trīsciems, Vaivari, Valdemārpils, Valga, Valga un apkārtne, Valgas rajons, Valka, Valmiera, Vecdaugava, Vecmīlgrāvis, Ziemeļblāzma, Vecrīga, Vecāķi, Ventspils, Viesīte, Viļaka, Vējzaķusala, Mazā Vējzaķusala, Zasulauks, Zaķusala, Ziepniekkalns, Zilupe, Zolitūde, Zvēraudzetavas ciemats, Jugla, Āgenskalna priedes, Āgenskalns, Āgenskalns, Čiekurkalns, Čiekurkalns, Ķegums, Ķemeri, Ķengarags Krasta, Ķīpsala, Šampēteris, Šmerlis, Šķirotava

Aizkraukles novads (2)Cēsu novads (7)Daugavpils (7)Dobeles novads (3)Jēkabpils (2)Jelgava (2)Jūrmala (4)Kuldīgas novads (2)Liepāja (8)Limbažu novads (2)
Ogres novads (2)Rīga (44)Salacgrīvas novads (1)Saldus novads (3)Saulkrastu novads (1)Siguldas novads (2)Smiltenes novads (1)Talsu novads (1)Tukuma novads (1)Ventspils (8)

Atslēgvārdi

Taxi, Taksis, forus taxi, taxi forus, taksomeri forus, forus taksometri, forus taxi riga, forus taxi kontakti, Taksi, Taksometrs, Taksometru pakalpojumi, Taksometra izsaukšana. Pasažieru pārvadājumi. Pasažieru pārvadājumi, Taxi Riga, Taxi RIX, Yandex taxi taxi rīga, Taxi, taksometrs, taksi, taksometru pakalpojumi, diennakts taksometrs, taksometru pasūtīšana uz noteiktu laiku, taksometrs uz diennakti, taxi uz noteiktu laiku, taksometrs uz dienu, diennakts taksometru pakalpojumi, izsaukt taksometru, takšu pasūtīšana, taksometru izsaukšana, taksometrs pēc izsaukuma, izsaukt taxi, taxi izsaukšana, Kļūt Par Vadītāju, taksometru izsaukšana, taksometra numurs, takša numurs, taksometru firma, pasažieru pārvadājumi, darbs yandex taxi, pieslēgties yandex taxi, takšu pakalpojumi ikvienam, sakt strādāt Yandex taxi, strādāt uz baltiem numuriem, nopelnīt ar savu auto, taxi v Litvu, taxi v Estoniju, taxi uz Lietuvu, taksometra izmantošana ikdienā, Yandex Taxi, Yandex.taxi, yandex taksi, Yandex taxi ofiss, yandex taxi office, taxi uz Igauniju, yandex taxi riga, izsaukt Panda taksometra vadītāju, izsaukt Taxify taksometra vadītāju, izsaukt Bolt taksometra vadītāju, yandex taxi numurs, izsaukt yandex taxi, transfers, taxi RIX, RIX , Lidosta, taxi Lidosta, Riga International Airport, Taxi Airport, taxi riga, taxi bolderāja, taxi daugavgrīva, taxi dzirciems, taxi v Litvu, taxi v Estoniju, Taxi v Germaniju, taxi iļģuciems, taxi imanta, taxi kleisti, taxi Ķīpsala, taxi rītabuļļi, taxi spilve, taxi voleri, taxi zasulauks, taxi Āgenskalns, taxi atgāzene, taxi beberbeķi, taxi bieriņi, taxi bišumuiža, taxi katlakalns, taxi mūkupurvs, taxi pleskodāle, taxi salas, taxi Šampēteris, taxi torņakalns, taxi ziepniekkalns, taxi zolitūde, taxi Čiekurkalns, taxi jaunciems, taxi kundziņsala, taxi mangaļsala, taxi mežaparks, taxi mīlgrāvis, taxi pētersala-Andrejsala, taxi sarkandaugava, taxi trīsciems, taxi vecāķi, taxi vecdaugava, taxi vecmīlgrāvis, taxi vecpilsēta, taxi centrs, taxi berģi, taxi brasa, taxi brekši, taxi bukulti, taxi dreiliņi, taxi jugla, taxi mežciems, taxi purvciems, taxi skanste, taxi suži, taxi teika, taxi avotu iela, taxi dārzciems, taxi dārziņi, taxi grīziņkalns, taxi Ķengarags, taxi maskavas forštate, taxi pļavnieki, taxi rumbula, taxi Šķirotava, taxi dreiliņi, taxi līči, taxi ulbroka, taxi baltezers, taxi berģi, taxi garkalne, taxi carnikava, taxi mežciems, taxi olaine, taxi jaunolaine, taxi Ādaži, taxi mārupe, taxi salaspils, taxi imanta, taxi jūrmala, taxi mālpils, taxi inčukalns, taxi vangaži, taxi kadaga, taxi sēnīte, taxi kauguri, taxi lidosta, taxi RIX, taxi Riga International Airport, taxi rāmava, taxi mucenieki, taxi garciems, taxi garupe, taxi kalngale, taxi Ķekava, taxi baloži, Yandex taxi numurs, izsaukt Yandex taxi, pazvanit taxi, darbs taxi, taxi uz Poliju, taxi v Germaniju, taxi po Rige, vizvatj taxi, taxi nomer, yandex taxi nomer, taxi no Rix, taxi uz Rix, taxi v Rix, taxi s Rix. Pasažieru pārvadājumi Centrs, Taksi Centrs, Taksis Centrs, Taksometra izsaukšana Centrs, Taksometrs Centrs

Такси, Таксометр, Такси Рига, Яндекс Такси, Вызвать такси, Услуги такси, Такси Аэропорт. Такси в Юрмале, Юурмала taxi, Услуги такси в Юрмале. Юрмала такси. Taxi в Юрмале, Такси в Юрмале, такси в Юрмале, Юрмала taxi, такси в Юрмале, услуги такси в Юрмале, Taxi, такси, такси, такси, taxi в Юрмале, такси в Юрмале, такси в Юрмале, такси, Юрмале, услуги такси, Юрмале. Такси, услуги такси, вызов, такси, такси, такси, такси. Трансфер. Такси оснащены кондиционерами. Легковые такси для корпоративных клиентов. Вызвать такси, Услуги такси, Такси Аэропорт. Такси RIX, круглосуточное такси, такси Рига, услуги такси, перевозка такси, таксометр, круглосуточное такси, такси 24/7, заказ такси на определенное время, такси на время, такси ночью, такси на время, вызвать такси, вызов такси, номер такси, такси по заказу, заказать такси, заказать Яндекс такси, заказать Yandex taxi, вызов yandex taxi, вызов Яндекс такси, вызвать Яндекс такси, Яндекс такси, номер Яндекс такси, такси с Риги, такси по Латвии, такси в Германию, такси в Польшу, darbs Yandex , работа Яндекс, такси в Эстонию, такси в Литву, такси по Риге, такси Рига, номер такси, телефон Яндес такси, такси в аэропорт, такси с аэропорта, такси центр, стол заказов, офис Яндекс такси, номер яндекс такси, работа в яндекс такси, Работа на своей машине, работа на белых номерах, подключиться к Яндекс такси, Такси Болдерай, Такси Даугавгрива, такси Дзирциемс, такси илгуциемс, такси иманта, такси клейсты, такси кипсала, таки ритабулли, такси спилве, такси волери, такси засулаукс, такси агенскалнс, такси атгазе, такси бебербеки, такси берини, такси бишумуйжа, такси катлакалнс, такси мукупурвс, такси плескодале, такси салас, такси шампетерис, такси торнякалнс, такси зепниекалнс, такси золитуде, такси чекуркалнс, такси яунциемс, такси кундзиньсала, такси мангальсала, такси межапарк, такси милгравис, такси петерсала-андейсала, такси саркандаугава, такси трисциемс, такси вецаки, такси вецдаугава, такси старая рига, такси вецмиглравис, такси центр, такси берги, такси берги, такси брекши, такси букулты, такси дрейлини, такси югла, такси межциемс, такси пурциемс, такси скансте, такси сужи, такси тейка, такси авоты, такси дарзциемс, такси дарзини, такси гризинькалнс, такси кенгарагс, такси московский форштат, такси плявниеки, такси румбула, такси шкиротава, такси дрейлини, такси личи, такси улброка, такси балтэзерс, такси берги, такси гаркалне, такси царникова, такси межциемс, такси олайне, такси яунолайне, такси адажи, такси марупе, такси саласпилс, такси иманта, такси Саркандаугава, такси Юрмала, такси Малпилс, такси Инчукалнс, такси Вангажи, такси Кадага, такси Сените, такси каугури, такси аэропорт, такси RIX, такси Рамава, такси Муциниеки, такси гарциемс, Такси гарупе, такси калнгале, такси кекава, такси баложи,такси в Эстонию,такси в Литву, Яндекс такси номер, такси по Риге, такси из Риги, Такси круглосуточно, такси быстро, такси на фиксированное время, такси из аэропорта, фирма такси, популярное такси в Риге, заказ такси. Такси Аэропорт Centrs, Вызвать такси Centrs, Такси Centrs, Такси Рига Centrs, Таксометр Centrs Taksometra izsaukšana, taksometru pasūtīšana, izsaukt taksometru,Transfer, Transfērs uz lidostu, transfērs no lidostas, transfērs uz ostu, transfērs no ostas. Bolt, Taxify. Panda taxi | Bolt taxi | Taxi riga | Taxi Baltic | taxi | Taksis | Панда такси | Yandex taxi | Taksis Rīgā | Taksis riga | Taksometri Rīga | Такси болт | Red cab | Яндекс такси | Такси в Риге | Riga taxi | Bolt taksi | рига Panda | taksi Taksi | Вызывать такси | болт | Yandex taksis | Taksi Panda | kontakti Panda | taxi riga | Taksometrs Rīgā | Bolt taxo | Panda taxi numurs | Airbaltic taxi | Pandataxi | Rigas taksis | Taksometru pakalpojumi | Как вызвать такси | Taxy Рига | такси | Izsaukt taksi | Taxis Rīgā | Taxis riga | Taxi cab | Taksometrs | Lēti Taksometri Rīgā | Takši Rīgā | Taksi riga | Taksi Bolt | Air baltic taxi | Taxi Panda | Panda cab | Заказать такси болт | Bolt taxi | Rīga Вызвать такси | в Риге Bolts taxi | Такси Болт | такси Bolt | такси | Taxi Rīga | Taxi jurmala | Bolttaxi | Taxi bolt | Yandex taxi | Panda taxi | latvia Izsaukt Panda taxi | Panda taxi Izsaukt taksi | Izsaukt taxi Baltic taxi | tarifi Yandex taxi | telefons Yandex taxi | cenas Taxi | numurs Taxi | nr Taxi | kontakti Taxi telefons | Taksometri Rīgā cenas |Panda taxi numurs | Taksi | Taksometri | Taksometrs | Tarifs Taxicab Cars | Taxi latvija | Taxis | Cab riga Airport | Airport taxi | Taxicab services | Taxi cab services | Lidosta | Lidosta taxi | Pārvadājumi | Taksometru pakalpojumi | Taksometru serviss Rīgā | Riga Latvija Aeroports taxi | Taxi, Taksis, Taksi, Taksometrs, Taksometru pakalpojumi, Taksometra izsaukšana. Pasažieru pārvadājumi. Pasažieru pārvadājumi, Taxi Riga, Taxi RIX, Yandex taxi taxi rīga, Taxi, taksometrs, taksi, taksometru pakalpojumi, diennakts taksometrs, taksometru pasūtīšana uz noteiktu laiku, taksometrs uz diennakti, taxi uz noteiktu laiku, taksometrs uz dienu, diennakts taksometru pakalpojumi, izsaukt taksometru, takšu pasūtīšana, taksometru izsaukšana, taksometrs pēc izsaukuma, izsaukt taxi, taxi izsaukšana, Kļūt Par Vadītāju, taksometru izsaukšana, taksometra numurs, takša numurs, taksometru firma, pasažieru pārvadājumi, darbs yandex taxi, pieslēgties yandex taxi, takšu pakalpojumi ikvienam, sakt strādāt Yandex taxi, strādāt uz baltiem numuriem, nopelnīt ar savu auto, taxi v Litvu, taxi v Estoniju, taxi uz Lietuvu, taksometra izmantošana ikdienā, Yandex Taxi, Yandex.taxi, yandex taksi, Yandex taxi ofiss, yandex taxi office, taxi uz Igauniju, yandex taxi riga, izsaukt Panda taksometra vadītāju, izsaukt Taxify taksometra vadītāju, izsaukt Bolt taksometra vadītāju, yandex taxi numurs, izsaukt yandex taxi, transfers, taxi RIX, RIX , Lidosta, taxi Lidosta, Riga International Airport, Taxi Airport, taxi riga, taxi bolderāja, taxi daugavgrīva, taxi dzirciems, taxi v Litvu, taxi v Estoniju, Taxi v Germaniju, taxi iļģuciems, taxi imanta, taxi kleisti, taxi Ķīpsala, taxi rītabuļļi, taxi spilve, taxi voleri, taxi zasulauks, taxi Āgenskalns, taxi atgāzene, taxi beberbeķi, taxi bieriņi, taxi bišumuiža, taxi katlakalns, taxi mūkupurvs, taxi pleskodāle, taxi salas, taxi Šampēteris, taxi torņakalns, taxi ziepniekkalns, taxi zolitūde, taxi Čiekurkalns, taxi jaunciems, taxi kundziņsala, taxi mangaļsala, taxi mežaparks, taxi mīlgrāvis, taxi pētersala-Andrejsala, taxi sarkandaugava, taxi trīsciems, taxi vecāķi, taxi vecdaugava, taxi vecmīlgrāvis, taxi vecpilsēta, taxi centrs, taxi berģi, taxi brasa, taxi brekši, taxi bukulti, taxi dreiliņi, taxi jugla, taxi mežciems, taxi purvciems, taxi skanste, taxi suži, taxi teika, taxi avotu iela, taxi dārzciems, taxi dārziņi, taxi grīziņkalns, taxi Ķengarags, taxi maskavas forštate, taxi pļavnieki, taxi rumbula, taxi Šķirotava, taxi dreiliņi, taxi līči, taxi ulbroka, taxi baltezers, taxi berģi, taxi garkalne, taxi carnikava, taxi mežciems, taxi olaine, taxi jaunolaine, taxi Ādaži, taxi mārupe, taxi salaspils, taxi imanta, taxi jūrmala, taxi mālpils, taxi inčukalns, taxi vangaži, taxi kadaga, taxi sēnīte, taxi kauguri, taxi lidosta, taxi RIX, taxi Riga International Airport, taxi rāmava, taxi mucenieki, taxi garciems, taxi garupe, taxi kalngale, taxi Ķekava, taxi baloži, Yandex taxi numurs, izsaukt Yandex taxi, pazvanit taxi, darbs taxi, taxi uz Poliju, taxi v Germaniju, taxi po Rige, vizvatj taxi, taxi nomer, yandex taxi nomer, taxi no Rix, taxi uz Rix, taxi v Rix, taxi s Rix. Pasažieru pārvadājumi Centrs, Taksi Centrs, Taksis Centrs, Taksometra izsaukšana Centrs, Taksometrs Centrs Taxi, Taxi number, Taxi 24 7, Transfer, Taxi service, Call to Yandex taxi, Taxi company. Taxi ordering, call to taxi, taxi calling, Taxi Riga, Taxi RIX, Yandex taxi Taxi riga,Latvia taxi, taxi, taxi services, 24-hour taxi, taxi ordering for a particular time,taxi for 24-hours, taxi for a set time, taxi for the day, 24-hour taxi services, call a taxi, taxi ordering, cab calling, taxi on call, call a taxi, taxi calling, taxi number, cab number, taxi company, passenger transportation, taxi services for everyone, taxi everyday use, taxi, transfer, taxi 24/7, taxi to Riga, taxi to RIX, Yandex taxi, call to yandex taxi, work in yandex taxi, yandex taxi office, taxi to Riga International Airport, taxi from RIX, taxi from Riga International Airport, taxi to Germany, taxi number, yandex taxi number, taxi to Jurmala, taxi to malpils, taxi incukalns, Taxi to imanta, Taxi to marupe, taxi to olaine, taxi to jaunolaine, taxi to Liepaja, taxi Liepaja, taxi balozi, taxi kekava, taxi garciems, taxi garupe, taxi kalngale, taxi vangazi, taxi kadaga, taxi senite, taxi kauguri, taxi ramava, taxi mucenieki, taxi pļavnieki, taxi rumbula, taxi skirotava, taxi dreilini, taxi lici, taxi ulbroka, taxi baltezers, taxi bergi, taxi garkalne, taxi carnikava, taxi Oldtown, Old riga taxi, taxi mezciems, taxi adazi, taxi marupe, taxi salaspils, taxi imanta, taxi vecpilseta, taxi centrs, taxi bergi, taxi brasa, taxi breksi, taxi bukulti, taxi dreilini, taxi jugla, taxi mezciems, taxi purvciems, taxi skanste, taxi suzi, taxi teika, taxi avotu iela, taxi darzciems, taxi darzini, taxi grizinkalns, taxi kengarags, taxi maskavas forstate, taxi Airport, taxi riga, taxi bolderaja, taxi daugavgriva, taxi dzirciems, taxi to Estonia, taxi to Poland, taxi to Lithuania, taxi ilguciems, taxi imanta, taxi kleisti, taxi kipsala, taxi ritabulli, taxi spilve, taxi voleri, taxi zasulauks, taxi agenskalns, taxi atgazene, taxi beberbeki, taxi bierini, taxi bisumuiza, taxi katlakalns, taxi mukupurvs, taxi pleskodale, taxi salas, taxi sampeteris, taxi tornakalns, taxi ziepniekkalns, taxi zolitude, taxi ciekurkalns, taxi jaunciems, taxi kundzinsala, taxi mangalsala, taxi mezaparks, taxi milgravis, taxi petersala-Andrejsala, taxi sarkandaugava, taxi trisciems, taxi vecaki, taxi vecdaugava, taxi vecmilgravis. Taxi company Centrs, Call to Yandex taxi Centrs, Taxi 24 7 Centrs, Taxi Centrs, Taxi number Centrs